Raport BIK


Sprawdź, co banki wiedzą o Tobie. Dzięki temu:
poznasz ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej,
sprawdzisz terminowość spłat dotychczas zaciągniętych kredytów,
ocenisz swoje szanse na kredyt.

drag and drop web design